przesadzanie drzew Poznań
 


  • rekultywacja terenów
  • (przygotowanie terenów pod inwestycje)  • budowa terenów zieleni
  • (prace ziemne, sadzenie drzew i krzewów, zakładanie trawników z siewi i z rolki)


Zakładanie terenów zieleni

  • nawadnianie
  • (budowa systemów automatycznego nawadniania)
  • instalacje rozsączające
  • (budowa instalacji rozsączających wodę deszczową)